Hoe maken we de Noordrand sterker

Het Wijk Ondersteuning Team (WOT) Noordrand is er nu ruim een half jaar. We hebben veel wijkbewoners gesproken, waardoor we een aardig beeld hebben waaraan behoefte is in Noordrand.

Nu zijn er natuurlijk ook wijkbewoners die we nog niet hebben ontmoet. We zijn ook benieuwd naar hún ideeën, wensen en behoeften op het gebied van welzijn en zorg. Daarom hebben we een vragenlijst gemaakt.

We hopen dat heel veel Noordranders – ook de mensen waarmee we wél al contact hebben gehad – de lijst willen invullen. Onder de deelnemers aan de enquête verloten we een bioscoopbon.

Invullen duurt ongeveer 10 minuten

Omdat Noordrand een kinderrijke wijk is, gaan veel enquêtevragen over veilig en gezond opgroeien.

In WOT Noordrand bieden deskundigen ondersteuning aan bewoners bij vragen of problemen rond eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. De WOT-medewerkers zijn er voor iedereen, van jong tot oud. Zij werken in hun wijk nauw samen met vrijwilligers, (sport)verenigingen, kerken, moskeeën, huisartsen, apotheken, maatschappelijke opvang en aanbieders van zorg. Om de eigen kracht van Schiedammers – en van de wijk waarin zij leven – te stimuleren.

Vul de vragenlijst in op — www.wotschiedam.nl/noordrand

Of via de link http://wqd.nl/enqueteWOTNoordrand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *