Officiële start van de ‘HOW’

PERSBERICHT

De leden van het bestuur van de nieuwe huurdersorganisatie HOW: (v.l.n.r.)

Ljubinka Bencun, Milli Ramazan, Jolanda van Wijnen, Theo Schoenmakers, Minelfa Koranchie en Jan van Oossanen.
Schiedam, 31 januari 2018

Woonplus-059791

fotograaf: Jan van der Ploeg.

Officiële start van de ‘HOW’
Nieuwe huurdersorganisatie voor huurders Woonplus
Sinds 1 januari worden huurders van Woonplus Schiedam vertegenwoordigd door een nieuwe organisatie: de Stichting Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW).
De HOW neemt de belangenbehartiging over van het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO). Vandaag is de officiële bekendmaking.
Tot nu toe trad het SOBO op als vertegenwoordiger van de huurders van Woonplus.
Het SOBO heeft een bredere doelgroep: huurders van diverse verhuurders, kopers, VvE’s en diverse sociale partners. Ingegeven door de Woningwet en de behoefte om meer rechtstreeks met de eigen huurders te overleggen, startte Woonplus dit voorjaar het traject voor de oprichting van een nieuwe onafhankelijke huurdersorganisatie.
Rol van de HOW
De HOW is een stichting die het collectief van huurders van Woonplus Schiedam vertegenwoordigt. De huurdersorganisatie overlegt met Woonplus over onderwerpen als het onderhoud van woningen, de huurprijzen en plannen voor het slopen van woningen. Daarnaast kan de HOW zelf onderwerpen op de overlegagenda zetten en kunnen deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.
Bestuur
Het bestuur van de HOW bestaat uit maximaal zeven leden. Zes huurders, met uiteenlopende achtergrond, leeftijd en ervaring en wonend in verschillende Schiedamse buurten, hebben zich voor de op te richten stichting gemeld en vormen nu het bestuur. Naast drie geboren Schiedammers bestaat het HOW-bestuur uit leden die werden geboren op Curacao, in Bosnië en in Rotterdam.
Milli Ramazan (33, Nieuwland) is vrijwilliger bij het Promotieteam Nieuwland.
Jolanda van Wijnen (54, Zuid) kwam in beeld vanwege haar kritische inzet voor de bewoners van de Wetenschappersbuurt.
Jan van Oossanen (66, Groenoord) is actief in de Huurdersbelangenvereniging Groenoord waar hij o.a. waakt over onderhouds- en stookkosten.
Lubi Bencun (44, Centrum, penningmeester) viel op door haar inzet voor een schone, hele en veilige buurt in de binnenstad.
Minelfa Koranchie (24, Nieuwland, secretaris) toonde zich een kritische huurder toen zaken rond haar woning niet zo goed verliepen.
Theo Schoenmakers (64, Centrum, voorzitter) is volgens zijn twitteraccount “wereldberoemd in Schiedam en omstreken”.

Schiedam Noordrand week van het geluk 2017.

Beste mensen,

Graag willen we jullie attenderen op de

Week van Geluk van 21 september t/m 1 oktober die in heel Schiedam plaatsvind. 

Speciaal voor de mensen die in ˜De Noordrand  (Woudhoek, Spaland, Sveaparken, Kethel en Bijdorp) wonen hebben we in samenwerking met bewoners en organisaties uit de wijk een mooi programma samengesteld.

Het programma kunt u hier vinden 

 

 

 

 

 

 

Jubileumconcert Harpe Davids

Harpe Davids bestaat in 2016 95 jaar. Dat wordt gevierd met een bijzonder concert van het harmonie-orkest van de vereniging samen met Bob Bullee. Bob Bullee deed in 2016 mee met Holland’s got Talent, bereikte de finale en werd uiteindelijk derde. Er is een feestelijk, licht klassiek georiënteerd programma samengesteld. Op het programma staan onder andere ouverture Trancredi van Rossini, Slavische dans nummer 8 van Dvorak en een medley uit de musical Les miserables waarin Bob Bullee het nummer I dreamed a dream zal zingen. Het jubileumconcert vindt plaats op 12 november 2016, aanvang 20 uur, in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Lindeijerstraat 5 te Schiedam. Kaarten kosten 7,50 Euro en kunnen aan de zaal worden gekocht. Nadere informatie op de website www.harpedavids.nl

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur CMV Harpe Davids-Schiedam,
​Paula ten Wolde
​secretaris

Informatiebrief verkeersontsluiting Sportpark A4(vervolg)

Beste Wijkbewoners,                                                      Schiedam, 13 mei  2016

Presentatie rapport SOAB aan de wijkbewoners:

In de vorige brief melden wij U dat ons verzet tegen het gemeentelijk (verkeer-) ontsluitingsplan van het Sportpark A4 ertoe geleid heeft dat we genoodzaakt waren een onafhankelijk deskundig bureau in te schakelen om de deugdelijkheid van de gemeentelijke plannen te toetsen.  Hierbij hebben we ons wel gerealiseerd da,t  wanneer op onderdelen door de deskundige het gemeentelijk plan als juist werd beoordeel, we ons daarbij moeten neerleggen. Het rapport van de deskundige van bureau SOAB  is op woensdagavond 13 april in een goed bezochte bijeenkomst in Wijkcentrum de Brug aan de bewoners gepresenteerd. Het  volledige rapport is te lezen op de website van  het SOBO: https://www.soboschiedam.nl/    Het rapport ondersteunde op een aantal belangrijke punten de bezwaren van de wijkbewoners. Hiermede hopen we een wezenlijke verbetering/verandering van het gemeentelijk ontsluitingsplan te bereiken. Natuurlijk zijn er een aantal  uitgangspunten wel als juist beoordeeld, al moeten deze nog wel op een juiste en veilige manier uitgevoerd worden.   Een goed verslag van deze informatie avond kunt u vinden op internet: http://www.schiedam24.nl/nieuws/nieuws/onderzoek-verkeerkundige–ontsluiting-sportpark-a4-ondeugdelijk

Informatie aan de Sportverenigingen. Ook hebben we de sportverenigingen geïnformeerd over de inhoud van het rapport. Uit de reacties van de verenigingen begrijpen wij dat ook zij via een nieuw in te stellen projectgroep gezamenlijk de probleempunten willen oplossen en het van groot belang vinden dat er een voor iedereen veilige ontsluiting van het sportpark ontstaat.

Informatie aan de gemeente. Het rapport is gezonden aan het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Schiedam. Ook is dit ter informatie gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders van Vlaardingen. Op verzoek van de gemeente Schiedam heeft bureau SOAB, in aanwezigheid van leden van de bewonersgroep op 9 mei j.l. aan betrokken ambtenaren en externe deskundigen, een toelichting op het rapport gegeven. De ambtenaren zullen nu een advies aan het College maken waarna de besluitvorming kan plaatsvinden. De verwachting is dat dit nog deze maand zal plaatsvinden. Wel is ons medegedeeld dat de start van de werkzaamheden pas zal plaatsvinden nadat er overleg heeft plaatsgevonden.

Het vervolg. We mogen wel constateren dat het uitgebrachte rapport er toe heeft geleid dat er binnen de gemeente opnieuw naar het ontsluitingsplan wordt gekeken, onze inzet en uw bijdrage is dus niet voor niets geweest. Bij de aanbieding van het rapport aan de gemeente hebben we gevraagd om een projectgroep in te stellen van bewoners, sportverenigingen en de gemeente  die, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, een herziening van het gemeentelijk ontsluitingsplan moet realiseren. Wij wachten nu op antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders en verwachten dat nog deze maand. 

Wat is verder nog van belang.

Naast de discussie over een goede en veilige ontsluiting van het Sportpark A4 zijn er natuurlijk nog meer onderwerpen die aandacht verdienen. Dit zijn echter zaken die niet door onze groep worden behandeld omdat wij ons uitsluitend richten op het ontsluitingsplan. Een aantal bewoners, o.a. van het De La Marplein,  hebben  zorgen geuit over de mogelijke hinder van geluid, licht  e.d. wanneer het sportpark in gebruik is. Deze terechte aandachtspunten  worden behandeld in de Klankbordgroep A4 waarin een aantal wijkbewoners zitting hebben. In deze Klankbordgroep wordt ook de discussie gevoerd over de inhoud en naleving van de diverse gebruikers vergunningen. We zullen de bewoners in de Klankbordgroep vragen  of ze de informatievoorziening over deze onderwerpen aan de wijkbewoners via de klankbordgroep willen regelen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, zodra er nieuws te melden is over de verdere voortgang zullen wij dit zeker doen.

Namens de samenwerkende  actiegroepen in Woudhoek,

Dan Timmers

HOBBYMARKT in Wijkcentrum De Brug

HOBBYMARKT in Wijkcentrum De Brug

Op zondag 1 mei is er een hobbymarkt van 14.00 tot 17.00 uur in ons Wijkcentrum De Brug(Schiedam Woudhoek) Heijermansplein 35

De Brug Logo DEF txt

Een tafel huren om je hobbyspullen te verkopen of te showen kost 7,50 euro. En natuurlijk mag iedereen langs komen om iets te kopen of te bezichtigen.

Voor een tafel bel 06 2461 4126.

Ook is er die middag gelegenheid om zelf, onder begeleiding, iets te knutselen voor zowel jong als oud.

Kom je ook gezellig kijken of knutselen.?

 

Beroemde Judoka op de Klinker

Beroemde judoka op De Klinker!

Schiedam – Afgelopen donderdagavond 17 september was judoka Mahindra Verkerk te gast op Daltonbasisschool De Klinker, Schiedam-Woudhoek. Mahindra is op dit moment Europees kampioen, maar is ook eerder al wereldkampioen judo geweest. De kinderen van de groepen 7 hebben in het kader van het project Move A-Head o.a. geleerd dat samenwerken (een van de pijlers van het daltononderwijs) belangrijk is om belemmeringen weg te nemen en om beter te presenteren. In een aantal judolessen maakten de kinderen zich een eigen judogreep eigen en konden in drie- of viertallen steeds de kampioene naar de grond werken.
De presentaties van de groepen 7 werden bezocht door een groot aantal ouders van de school.
Aan het eind van de avond was er natuurlijk nog tijd voor een mooie groepsfoto!Groepsfoto

Hoe maken we de Noordrand sterker

Het Wijk Ondersteuning Team (WOT) Noordrand is er nu ruim een half jaar. We hebben veel wijkbewoners gesproken, waardoor we een aardig beeld hebben waaraan behoefte is in Noordrand.

Nu zijn er natuurlijk ook wijkbewoners die we nog niet hebben ontmoet. We zijn ook benieuwd naar hún ideeën, wensen en behoeften op het gebied van welzijn en zorg. Daarom hebben we een vragenlijst gemaakt.

We hopen dat heel veel Noordranders – ook de mensen waarmee we wél al contact hebben gehad – de lijst willen invullen. Onder de deelnemers aan de enquête verloten we een bioscoopbon.

Invullen duurt ongeveer 10 minuten

Omdat Noordrand een kinderrijke wijk is, gaan veel enquêtevragen over veilig en gezond opgroeien.

In WOT Noordrand bieden deskundigen ondersteuning aan bewoners bij vragen of problemen rond eenzaamheid, wonen, mantelzorg, opvoeden, werk, verslaving, schulden en huiselijk geweld. De WOT-medewerkers zijn er voor iedereen, van jong tot oud. Zij werken in hun wijk nauw samen met vrijwilligers, (sport)verenigingen, kerken, moskeeën, huisartsen, apotheken, maatschappelijke opvang en aanbieders van zorg. Om de eigen kracht van Schiedammers – en van de wijk waarin zij leven – te stimuleren.

Vul de vragenlijst in op — www.wotschiedam.nl/noordrand

Of via de link http://wqd.nl/enqueteWOTNoordrand

Basisschool De Klinker in tv-programma De Wensboom

PERSBERICHT: Basisschool De Klinker in tv-programma De Wensboom

Leerlingen van Daltonbasisschool De Klinker-Schiedam doen mee aan het nieuwe tv-programma van Johnny de Mol: De Wensboom. Zij zijn te zien in de uitzending op donderdag 4 juni om 20.30 uur bij RTL4! De Wensboom is een feelgood familieshow, waarin grote en kleine wensen van kinderen tussen de 6 en 13 jaar op bijzondere wijze in vervulling gaan. De presentatie is in handen van Johnny de Mol. In De Wensboom is elke wens welkom, zolang die maar voor iemand anders is. Op basis van de originaliteit van de ingezonden wensen van de leerlingen is De Klinker geselecteerd voor het programma. Daarna volgde de “Boomdag”; op deze dag kwam Johnny de Mol met een hele filmcrew opnamen maken op school. Bij het schoolplein werd een boom met bijpassend decor opgezet. Alle kinderen mochten in de klas hun wens invullen, waarna ze de wens in De Wensboom mochten ophangen. Johnny sprak met verschillende leerlingen over hun wens. De door Johnny en zijn team geselecteerde wensen zijn los van deze ‘Boomdag’ op andere momenten, w.o. ook in het verzorgingstehuis De DrieMaasStede, uitgebreid opgenomen. De deelname aan het programma was heel bijzonder en een fantastisch ervaring voor de kinderen van De Klinker!

Hartverwarmend kindervoorstelling

Persbericht

De twirlsters van The Yellow Rainbows en het orkest van Harpe Davids maken samen een hartverwarmende voorstelling. Prinsessen, ridders en andere sprookjesfiguren komen allemaal langs op

zaterdag middag 25 april.

In de voorstelling, in kerkgebouw De Ark, Hargplein 101 te Schiedam, brengen het orkest en de twisters de prinsessen van Frozen, roodkapje, Belle, Tarzan en ridder Floris tot leven. 

De entree voor de voorstelling bedraagt 5 Euro en kinderen mogen (onder begeleiding van een volwassene) de voorstelling gratis bezoeken.